RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS.

El present WEB té com a objecte principal la promoció de serveis relacionats amb el sector del retail, concretament la dinamització de contactes entre interessats en els serveis oferts al web i promoció del sector.

BRILLA COSTURA, amb DNI 46047835H, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts del present web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis es responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca BRILLA COSTURA atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent adreça:

Carrer Perú nº 28 ESC B 1º 1ª

08018 BARCELONA

  1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Polítiques de Privacitat en la versió publicada per  BRILLA COSTURA, en el moment en què l’Usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, donat que pot tenir modificacions..

  1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

BRILLA COSTURA, no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a un web no propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i BRILLA COSTURA, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè al web de BRILLA COSTURA, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o prejudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través del mateix, incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei  en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar un vincle malament, tant en connectar-se al web de BRILLA COSTURA, com en accedir a la informació d’altres webs de del web de BRILLA COSTURA.

  1. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNS

Es prohibeix expressament establir el vincle https://BRILLA COSTURA.com/ des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, BRILLA COSTURA, intervé avala, promociona o participa o ha supervisat de cap maner els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni que consenteixi la seva inclusió, excepte autorització expressa.

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem cookies amb a fi de millorar l’experiència de navegació del nostre web i oferir-li un millor servei. Per obtenir més informació pel que fa a les cookies i de com les utilitzem, si us plau, llegeixi la nostra Política de Cookies.

  1. RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació contingutda. BRILLA COSTURA pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Així mateix BRILLA COSTURA, ha obtingut la información i els materials inclosos en el web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’ha pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

  1. INFORMACIÓN SOBRE LAS EXENCIONES DE TODA LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA FALLIDA TÉCNICA O DE CONTENIDO

BRILLA COSTURA, declina cualquier responsabilidad en caso de que haya interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos a Internet, cualquiera que sea la causa. Asimismo, BRILLA COSTURA, no se hace responsable de las caídas de la red, pérdidas de información como consecuencia de estas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquier otro clase de daño indirecto que le pueda ser causado a los Usuarios por causas ajenas a BRILLA COSTURA, que no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean enmendados, o que el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus o de otros componentes nocivos, sin perjuicio que BRILLA COSTURA, realiza sus mejores esfuerzos al evitar esta clase de incidentes. En caso de que el Usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones en base a la información incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la comprobación de la información recibida con otras fuentes.

  1. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Los contenidos prestados por BRILLA COSTURA, así como los contenidos vertidos a la red mediante sus páginas web, constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad intelectual quedando por esto protegidos por las leyes y convenios internacionales aplicables en la materia. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública referido tanto a las páginas web como sus contenidos e información, sin el expreso y previo consentimiento y por escrito de BRILLA COSTURA.   

En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en la website y, en especial, diseños, textos, gráficos, logos, íconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualquier otro signo susceptible de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de BRILLA COSTURA, o de terceras personas titulares de las mismas que han autorizado debidamente su inclusión en la website.

Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índice y el resto de expresiones formales que formen parte de las páginas Web, así como el software necesario para el funcionamiento y visualización de las mismas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor y quedan, por tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislaciones nacionales

en materia de Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de aquello que se señala implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y penal.

Queda prohibido todo acto por virtud del cual los Usuarios de los servicios o contenidos puedan explotar o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índice y el resto de expresiones formales que formen parte de las páginas Web sin permiso previo y por escrito de BRILLA COSTURA.   

En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenamiento en apoyos físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o discos duros de ordenadores, dispositivos USB – Pen drive o smartphones), digitalización o puesta a disposición desde bases de datos distintas de las que pertenecen a las autorizadas por BRILLA COSTURA, así como su traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de las mencionadas opiniones, imágenes, formas, índice y el resto de expresiones formales que se pongan a disposición de los Usuarios mediante los servicios o contenidos, en la medida que estos actos estén sometidos a la legislación aplicable en materia de Propiedad intelectual, industrial o de protección de la imagen.

BRILLA COSTURA, es libre de limitar el acceso a las páginas Web, y a la publicación de las opiniones, observaciones, imágenes o comentarios que los Usuarios puedan hacerle llegar a través del correo electrónico.

BRILLA COSTURA, en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de los Usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que mediante sus páginas Web puedan derramarse en la red contenidos u opiniones, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, de cualquier manera, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos.

Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de BRILLA COSTURA, a su departamento de sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios mediante el Servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos dónde por la naturaleza de los servicios o contenidos aquello fuera posible, se entiende que autorizan a BRILLA COSTURA, para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en apoyos físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores , dispositivos USB – Pen drive o smartphones), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos que pertenecen BRILLA COSTURA, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de observaciones, opiniones o comentarios como estas, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente. Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar por correo electrónico observaciones, opiniones o comentarios de esta clase, los Usuarios declinan cualquier pretensión crematística por parte de BRILLA COSTURA.

De acuerdo con lo que se señala en el párrafo anterior, BRILLA COSTURA, queda autorizada igualmente para proceder a la modificación o alteración de observaciones, opiniones o comentarios como estos, con tal de adaptarlos a las necesidades de formato editorial de páginas Web, sin que por esto pueda entenderse que existe en absoluto cualquier clase de lesión de cualquiera de las facultades morales de derechos de autor que los Usuarios pudieran ostentar sobre las mismas. Quedan prohibidos cualquiera de los recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales una tercera persona pueda beneficiarse, directamente o indirecta, con o sin lucro, de todos y cada uno de los contenidos, formas, índice y el resto de expresiones formales que formen parte de las páginas Web, o del esfuerzo llevado a término por BRILLA COSTURA, para su funcionamiento. En concreto, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o vínculo similar que pueda establecerse en dirección a las páginas Web de BRILLA COSTURA, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de BRILLA COSTURA. Cualquier transgresión del que se dispone en este punto será considerada como lesión de los

legítimos derechos de Propiedad intelectual de BRILLA COSTURA, sobre las páginas Web y todos los contenidos de las mismas.

BRILLA COSTURA, no asumirá el menor asomo de responsabilidad en frente de consecuencias derivadas de las conductas y actuaciones antes mencionadas, del mismo modo que no asumirá el menor asomo de responsabilidad por los contenidos, servicios, productos, etc., de terceras personas a los cuales se pueda acceder directamente o a través de banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o vínculos similares desde las websites de BRILLA COSTURA.