Tots els teixits tenen una construcció basada en l’entrellaçament de fils verticals (ordit) i horitzontals (trama). En cada teixit existeixen tres adreces del fil: la vertical, o recte fil, que segueix l’adreça de l’ordit; l’horitzontal, o, contrafil que segueix la direccióde la trama; i, finalment, la diagonal, o bies de la tela. Ho referenciem tot les vores laterals de la roba. No olvidéis el resumen imprescindible para confección detallado en notas del 02/05/2017.

Important recordar: Els voravius o vores laterals són paral·lels al llarg de la tela i al recte fil.. Quan comprem teixit, la quantitat es correspon al llarg de la tela. L’ample de la tela sempre és fix, no podem comprar ample. Quan tallen el llarg que demanem ho fan per la línia de la trama, és a dir, al contrafil.